Jak podkreśla, ptaki szybciej przystępują do lęgów, wychowują potomstwo w krótszym czasie i wcześniej rozpoczynają wędrówkę "do ciepłych krajów". Jest to związane z dostępnością pożywienia, którą zmiany klimatyczne mogą wpływać na wcześniejszy rozwój roślin i owadów, na których ptaki się żywią.
Poruszonych zagadnień było znacznie więcej: ptaki w Polsce, badania nad migracją ptaków, ochrona ptaków migrujących, ptaki jako wskaźniki środowiskowe. Gościem Pawła Sołtysika był dr inz. Jarosław Nowakowski z Uniwersytetu Gdańskiego.