19 lutego minęł0 550 lat od urodzin Mikołaja Kopernika, a w tym roku mija także 480 lat od jego śmierci. Z całą pewnością został pochowany w Katedrze we Fromborku. Gdzie dokładnie? Próby odnalezienia grobu Mikołaja Kopernika trwają od ponad dwustu lat. 

W 2004 roku odnaleziono prawdopodobne szczątki Kopernika, które poddano licznym badaniom.

W 2010 roku w Krakowie prof. Michał Kokowski zorganizował konferencję naukową „Tajemnice grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów”, podczas której dyskutowano m.in. na temat poważnych wątpliwości dotyczących rzekomego ostatecznego odkrycia szczątków Mikołaja Kopernika.

Prof. dr hab. Michał Kokowski, jedyny uczony w Polsce, który doktorat, habilitacje i profesurę poświęcił Kopernikowi, pracownik Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komisji Historii Nauki PAU jest gościem Marzeny Florkowskiej.