16 grudnia | sobota 

•15.00-17.00 | międzypokoleniowe warsztaty muzyczne z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich, muzyków biórkowskiej orkiestry dętej Sygnał - na gruncie nauki tradycyjnych kolęd małopolskich i tradycji „Herodów” – warsztaty i spotkanie prowadzi Joanna Słowińska

•17.30-20.30 | warsztaty wyrobu tradycyjnych ozdób świątecznych – prowadzi Klaudia Jakubowska

  

17 grudnia | niedziela

•15.00-17.00 | międzypokoleniowe warsztaty muzyczne z udziałem Koła Gospodyń Wiejskich, muzyków biórkowskiej orkiestry dętej Sygnał - na gruncie nauki tradycyjnych kolęd małopolskich i tradycji „Herodów” – warsztaty i spotkanie prowadzi Joanna Słowińska

•19.00 | koncert kolęd z udziałem uczestników warsztatów, orkiestry dętej Sygnał oraz zespołu Joanny Słowińskiej