Tabliczki, resztki reklam, ale także rachunki, fotografie wreszcie wspomnienia - to źródła poznania historii rzemiosła. Ale czy istnieje ostra granica pomiędzy produkcją fabryczną, a wytworami rzemieślników? Czy kryterium jest tu zautomatyzowanie produkcji, czy niepowtarzalność każdego wyrobu? Jak patrzeć na katalogi przygotowywane już w XIX wieku właśnie dla drobnych wytwórców? Czy lody rzemieślnicze są rzeczywiście rzemieślnicze?

Gościem Marzeny Florkowskiej jest Jakub Jastrzębski z Muzeum Podgórza.