Obecnie istniejące rozwiązania, takie jak analogowe znaki drogowe ostrzegające przed leśnymi zwierzętami są nieefektywne. Nie zdaje egzaminu również instalacja płotów, gdyż takie rozwiązanie działa niekorzystnie z punktu widzenia ochrony środowiska, bo w znacznym
stopniu ogranicza migrację czy wędrówki zwierząt.

Zespół Improvators to: Maciej Skorupski z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Sara Kamrowska z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i Daniel Cieślak z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, oboje z Politechniki Gdańskiej, Agata Ordon i Miłosz Michno z Akademii Leona Koźmińskiego, Magdalena Cebula z Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, a
także Kamil Kozłowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Andrzej Borek z Uniwersytetu Zielonogórskiego


Nagrodzony projekt powstał w ramach programu "Seeds for the Future Polska" organizowanego przez Huawei oraz PIM (Purpose in Motion). Jego celem jest rozwijanie talentów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wymiana międzykulturowa. Program jest skierowany do najzdolniejszych studentek i studentów, którzy biorą również udział w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez światowej klasy ekspertów.

W styczniu studenci zaprezentują swój projekt podczas finału globalnego konkursu, gdzie zmierzy się on z innymi projektami z całego świata. Jeśli projekt zostanie wysoko oceniony, zostanie wdrożony.