Pierwsza SOS Wioska Dziecięca powstała w 1949 roku w Austrii. Została założona dla dzieci osieroconych podczas II wojny światowej przez Hermanna Gmeinera. Twórca idei Wiosek podczas II wojny światowej walczył po stronie nazistów niemieckich na froncie wschodnim, gdzie miały miejsce liczne zbrodnie wojenne. Został skonfrontowany z izolacją i cierpieniem sierot wojennych oraz bezdomnych dzieci. Wyrobiło to w nim przekonanie, że pomoc nigdy nie może być skuteczna, dopóki dzieci muszą dorastać bez własnego domu. Po  wojnie zaczął więc wprowadzać w życie swój główny pomysł. Zgodnie z ideą założyciela, opieka w SOS Wioskach Dziecięcych ma charakter rodzinny.

 

Pomoc dzieciom w Polsce:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizujemy różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. W ramach opieki zastępczej funkcjonują: SOS Wioski Dziecięce, Programy dla Młodzieży i Rodzinne Domy Czasowego Pobytu. W ramach działań profilaktycznych  Programy Umacniania Rodziny.

Gośćmi Grzegorza Bernasika byli: Barbara Rajkowska Dyrektor Krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dzieciece oraz Tomasz Michniewicz pisarz, podróżnik, dziennikarz i ambasador Stowarzyszenia,

 

Na stronie https://wioskisos.org czytamy:

Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz zagrożonym jej utratą. W Polsce prowadzimy 4 SOS Wioski Dziecięce, gdzie opuszczone i osierocone dzieci znajdują troskliwy dom, rodzinną opiekę i bezwarunkowe wsparcie. 
W ramach Programu „SOS Rodzinie” są  również działania profilaktyczne, których celem jest ochrona dzieci przed zabraniem ich do pieczy zastępczej. Program obejmuje 14 świetlic środowiskowych, w których potrzebujące dzieci mogą, m.in. zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje czy porozmawiać z osobami, którym ufają.