Z pewnością nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, czym jest sokolnictwo. Myślę, że dla każdego rozumienie tego terminu jest inne. Amerykanie i Anglicy zaliczają je do sportów, jednak czy oby na pewno jest to tylko sport? Według mnie takie stwierdzenie jest mylne. Jest to na pewno coś więcej niż zwykłe trzymanie zwierzątka, takiego jak kot lub pies.

Ptak wymaga poświęcenia mu znacznej uwagi, a przede wszystkim zrozumienia. W procesie układania ptaka łowczego niczego nie uzyskamy siłą, a wręcz przeciwnie - z pewnością wiele stracimy. Nigdy nie wolno karcić ptaka, a całość szkolenia sprowadza się do nagradzania podopiecznego za poprawnie wykonane ćwiczenie. W definicji słownikowej odnajdziemy stwierdzenie, że sokolnictwo to polowanie z ptakiem drapieżnym (najczęściej sokołem) na zwierzynę. To też do końca nie jest poprawne określenie. W moim rozumieniu jest to wzajemna współpraca ptaka drapieżnego z człowiekiem, której celem niekoniecznie jest upolowanie zdobyczy.... tak o swym "sposobie życia" pisze Gość programu na stronie www.sokolnictwo.pl