Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wykonało badania dotyczące molestowania seksualnego na wyższych uczelniach. Próbę dobierano kwotowo-losowo w oparciu o bazę uczelni POLON, biorąc pod uwagę takie charakterystyki, jak typ uczelni i jej wielkość. W badaniu udział wzięło  4284 osóby studiujące na uczelniach w Polsce, w tym 300 doktorantów i doktorantek. Większość zdarzeń opisywanych przez uczestników ankiety przeprowadzonej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyła kwestii seksualnych. Inne to agresja na tle etnicznym, rasowym, religijnym, związanych z orientacją seksualną i niepełnosprawnością. Choć wyniki ankiety dają do myślenia, władze wielu jednostek twierdzą, że nic nie wiedzą  o przypadkach molestowania. Nie ma procedur przeciwdziałania takim zachowaniom i często nie wiadomo komu je zgłosić. Wyniki ankiet RPO nie są optymistyczne -  mówi dr Magdalena Stoch z Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Audycję przygotowała Ewa Szkurłat