W dzisiejszym programie przyjrzymy się jednemu z nowszych modeli systematyzowania opieki nad dziećmi. Mowa o opiece naprzemiennej. Polega ona na przyznaniu każdemu z rodziców prawa do pieczy nad dzieckiem w takim samym wymiarze czasu. Czy opieka naprzemienna to złoty środek w wychowywaniu dziecka przez rozwiedzionych rodziców?

O tym Sylwia Paszkowska rozmawiała z Agnieszką Swaczyną, adwokat, specjalizującą się w prawie cywilnym i rodzinnym, oraz Krzysztofem Mariuszem Kokoszką, prezesem Fundacji Obrony Praw Dziecka KAMAKA, mediatorem, biegłym sądowym z zakresu problematyki alienacji rodzicielskiej i sposobów jej przeciwdziałania.