Jak możemy pomóc dzikim kotom? O tym rozmawiamy w programie "Przed hejnałem". 

Goście:
Małgorzata Jantos - radna Krakowa, 

prof. Dorota Imiełowska - wiolonczelistka, Akademia Muzyczna.

Trzy najbliższe dni, począwszy od jutra, poświęcimy dzikim kotom. 10 września rozpoczyna się akcja społeczna zatytułowana 3 dni krakowskiego kota. Obchody otworzy konferencja prasowa, która poruszy problem zaszczurzenia miasta. Szacuje się, że w dużych aglomeracjach na mieszkańca przypada od 2 do nawet 5 szczurów. W Krakowie szczury najbardziej widoczne są w starej części miasta.

W drugim dniu akcji każdy będzie mógł wziąć udział w bezpłatnych warsztatach budowy domów dla dzikich kotów. Odbędą się one w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Inicjatywa warsztatów budowy domków dla kotów przez krakowian ma na celu zarówno stworzenie im rzeczywistego schronienia przez zimnej, wiatrem, deszczem i śniegiem, ale także co równie ważne - wskazanie mieszkańcom Krakowa, iż posiadanie kota na podwórku, osiedlu, czy okolicy stanowi zaletę, korzyść i pożytek.

W sobotę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie w godz.18.00 - 21.00 odbędzie się koncert: Ballada o srebrnym kocie. W trakcie koncertu odbędzie się licytacja przedmiotów podarowanych przez znane osoby Fundacji „Zwierzęta Krakowa”. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany na program kastracji krakowskich bezdomnych kotów. 

Organizatorzy liczą, iż inicjatywa 3 dni krakowskiego kota wpisze się na stałe do kalendarza krakowskich wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

 

Goście programu