Zdjęcia do filmu robił krakowski operator Bogumił Godfrejów. Obraz będzie miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Film powstawał w warunkach obostrzeń związanych z pandemią, a jego główny bohater jest tzw. naturszczykiem. Krakowski operator za zdjęcia do filmu "Męska sprawa" był nominowany do Oscara w kategorii krótkometrażowy film fabularny. W 2003 roku otrzymał nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej (Felix) w kategorii: najlepszy operator filmowy. Kilka kolejnych międzynarodowych nagród otrzymał za zdjęcia do filmów produkowanych m.in. na Łotwie czy w Meksyku, w których role główne grają amatorzy. Reportaż to opowieść o człowieku wkręconym w młyny polityki, płacącym za to wielką cenę, ale  jest to też historia o nadziei, poszukiwaniu tożsamości  i identyfikacji z państwem i narodem.

W 2018 roku Parlament Europejski wręczył O.Sencowowi Nagrodę im. Sacharowa za Wolność Myśli. Ukraiński reżyser i obrońca praw człowieka  został wypuszczony na wolność, po pięciu latach wiezienia,  w ramach wymiany więźniów między Rosją a Ukrainą. Został aresztowany po tym, jak na Placu Niepodległości w Kijowie protestował przeciwko aneksji przez Rosję jego rodzinnego Krymu. w grudniu ubiegłego roku  został Laureatem tegorocznej nagrody Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza . Oleg Sencow nie mógł osobiście odebrać nagrody, ale za pośrednictwem nagrania przekazał podziękowania, które nagrywał B. Godfrejów.

Wyróżnienie  Rady Miasta Krakowa zostało przyznawane za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury Europy Środkowo-Wschodniej i wręczone podczas Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości.
Jakim artystą jest Oleg Sencow? Jak więzienie wpłynęło na jego twórczość i poczucie przynależności? O tym w reportażu.