Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z 4.02.2018 r.

Večer so slovenskou kultúrou. To je názov podujatia, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.1.2018 v klubovni Spolku Slovákov v Poľsku vo Vyšných Lapšoch. Cieľom programu bolo ukázať ľudové tradície, hudbu a tanec z regiónu Spiša. Na pódiu nechýbala divadelná scénka zo života obyvateľov obce spred niekoľkých rokov – v spišskom nárečí. V programe vystúpili folklórne súbory: Lapšanské jedličky, Lapšanské fialky, Hajduky (Vyšné Lapše), Dolina (Krempachy) a hosť zo Slovenska – ľudová hudba „Heľpan“. Atmosféru kultúrneho podujatia „ochutnáte“ vďaka ďalšej relácii Prameň, v ktorej nechýbajú praktické rady jazykovedkyne, ako používať slovenský jazyk spisovne.

Do występu Kapeli Ludowej „Heľpan“ dołączyli także członkowie innych zespołów folklorystycznych ze Spisza i razem zaśpiewali znaną ludową piosenkę „Tota Heľpa“

"Wieczór z Kulturą Słowacką" - to nazwa imprezy, która odbyła się 21.10.2018 r. w świetlicy Towarzystwa Słowaków w Polsce w Łapszach Wyżnych na Spiszu.

Celem programu było pokazanie tradycji ludowych, muzyki i tańca ze Spisza. Na scenie nie zabrakło również przedstawienia (w gwarze spiskiej), o życiu mieszkańców tejże wioski sprzed kilku lat. W programie wystąpiły zespoły folklorystyczne: Łapsańskie Jedlicki, Łapsańskie Fijolecki, Hajduky (Łapsze Wyżne), Dolina (Krempachy) oraz gość ze Słowacji – Kapela Ludowa „Heľpan“. Atmosferę tego wydarzenia kulturalnego opoznają Państwo w tej audycji. Nie zabraknie w niej jak zwykle porad językoznawcy, w jaki sposób prawidłowo posługiwać się językiem słowackim.

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię