Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z 21.10.2018 r.

Spolok Slovákov v Poľsku organizuje dvakrát v roku školenia pre učiteľov slovenčiny v Poľsku a na Ukrajine. Hlavnou témou posledného z nich bolo vyučovanie detí prostredníctvom hravých foriem ako aj ukážky nových praktických cvičení. Čo je cieľom školenia, aký bol jeho obsah či taktiež čo si o tom všetkom myslia samotní učitelia? Odpovede na tie ako aj podobné otázky odznejú v tejto relácii...

Nauczyciele języka słowackiego uczą się nowym metodom nauki; foto: Milica Majeriková-Molitoris

Towarzystwo Słowaków w Polsce organizuje dwa razy w roku szkolenie dla nauczycieli języka słowackiego w Polsce oraz na Ukrainie. Głównym tematem ostatniego z nich, była nauka dzieci za pośrednictwem gier oraz nowych praktycznych ćwiczeń. Co jest celem szkolenia, jaka była jego treść oraz co o tym wszystkim myślą nauczyciele? Odpowiedzi na te  pytania w tej audycji... 

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię