Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z 19.04.2020 r.

Spolok Slovákov v Poľsku funguje už viac ako 70 rokov. Za tento čas pripravili nespočetné množstvo kultúrnych akcií, výstav a rôznych iných spoločenských podujatí, ktoré pomáhajú Slovenskej menšine v Poľsku. Aké boli začiatky, prečo spolok vznikol a pre koho pracujú sa dozviete v rozhovore s generálnym tajomníkom spolku Slovákov pánom Ľudomírom Molitorisom. Rozhovor pripravila Milica Majeriková- Molitoris.

Towarzystwo Słowaków w Polsce funkcjonuje już ponad 70 lat. W czasie swojej działalności jego członkowie zorganizowali niezliczoną ilość rozmaitych wydarzeń kulturalnych, wystaw oraz różnych innych przedsięwzięć mających na celu pomoc mniejszości słowackiej mieszkającej w Polsce. W jaki sposób doszło do powstania towarzystwa i co się do tego przyczyniło? Dla kogo pracują jego członkowie? O to wszystko zapytamy sekretarza generalnego towarzystwa, pana Ludomira Molitorisa.

Rozmowę poprowadzi Milica Majeriková-Molitoris.

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię