Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z 15.07.2018 r.

Kolportér časopisu Život, člen Spolku Slovákov v Poľsku od jeho vzniku, ľudový remeselník milujúci prácu s drevom, murár, dedko, atď. To všetko je spojené s Augustínom Findurom z Nedeci-Zámku. Relácia predstaví jeho portrét. Popritom odhalíme zaujímavosti z histórie spolu s Milicou Majerikovou-Molitoris. Príjemné počúvanie!

Kolporter czasopisma "Život", członek Towarzystwa Słowaków w Polsce od chwili jego powstania, rzemieślnik ludowy kochający prace z drewnem, murarz, dziadek to wszystko łączy się z Augustynem Findurom z Niedzicy-Zamku. 
W audycji będzie przedstawiony jego portret. Ponadto, ciekawostki historyczne odkryjemy wspólnie z Milicą Majerikovą-Molitoris. Miłego słuchania!

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię