Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z 15.03.2020 r.

V dnešnej časti relácie budete počuť rozhovor s Andrejom Bánom. Andrej Bán je okrem iného aj fotograf, publicistom a humanitárny pracovník. Od roku 1987 fotografuje a píše pre slovenské a zahraničné periodiká. Často fotografuje v krajinách postihnutých krízami. Je držiteľom mnohých prestížnych ocenení za fotoreportáže z konfliktných oblastí. Pri príležitosti vynadanie jeho knihy v Poľštine, nám poskytol krátky rozhovor na rôzne témy.

Fot. Ľuboš Harmata

W dzisiejszej części audycji usłyszycie rozmowę z Andrzejem Bánem - publicystą, fotografem i pracownikiem humanitarnym. Od 1987 roku fotografuje oraz pisze dla słowackich a także zagranicznych czasopism. Często przygotowuje dokumentację fotograficzną z krajów dotkniętych klęskami humanitarnymi. Otrzymał wiele prestiżowych nagród za fotoreportaże z terenów objętych konfliktami. Przy okazji wydania swojej książki w wersji polskojęzycznej, fotograf udzielił nam też krótkiego wywiadu. Szczegóły będziecie mogli pozać w dzisiejszej audycji.

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię