Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z 1.11.2020 r.

Už niekoľko desaťročí sa na Sliezskej univerzite V Katoviciach vyučuje slovanská filológia. Obsahom vysielania je predstavenie štúdia slovakistiky. O histórii odboru, ako aj o podmienkach štúdia sa dozvieme viac v rozhovore s lektorkou slovenčiny, pani Andreou Babiarovou.

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach już od kilku dziesięcioleci wykładana jest filologia słowiańska. Tematem dzisiejszej audycji będą właśnie studia slawistyczne. Więcej szczegółów na temat historii kierunku oraz przebiegu studiów dowiemy się w rozmowie z lektorką języka słowackiego, panią Andrea Babiarova.

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię