Część I:
 
Adam Ślusarczyk - Dyrektor Oddziału Małopolskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
Wsparcie dla Małopolskiego rolnictwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Uniwersytety Ludowe.
 

Część II:
 
Paweł Kobielusz – Wicestarosta Oświęcimski
 
Problemy, wyzwania i sukcesy powiatu Oświęcimskiego.
 

Część III:
 
Karol Handzel - Prezes Stowarzyszenia Koliber.

Koliber - idee, działania.