Rozmawialiśmy o tym w kolejnym programie z cyklu Godziny Rektorskie, w którym biorą udział rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Muzycznej.Uczestnicy debaty:

Prof. Jacek Popiel – UJ Jesteśmy u progu nowego sezonu i myślę, że trudno sobie wyobrazić, żeby w Krakowie, który ma tyle uczelni, nie było wielkich kongresów i to praktycznie ze wszystkich dziedzin. Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo zaplanowanie czegokolwiek dzisiaj jest prawie niemożliwe. Większość kongresów w ostatnich miesiącach odbywała się w formie zdalnej, ale liczymy, że na przełomie grudnia i stycznia te pierwsze kongresy będą się odbywały, a wiosna już jest rozplanowana praktycznie miesiąc po miesiącu. Większość tych imprez będzie powiązana z bardzo określonymi tematami badawczymi, prowadzonymi przez naukowców UJ.

Prof. Wojciech Widłak - AM Myślę, że mogę z dumą powiedzieć, że Akademia Muzyczna w Krakowie, obok zespołów artystycznych i instytucji kulturalnych, aktywnie kreuje ofertę kulturalną, a to towarzyszy konferencjom, kongresom organizowanym w Krakowie. Rokrocznie organizujemy kilkaset koncertów w przestrzeni miejskiej. W ten sposób wzbogacamy potencjał Krakowa jako ośrodka skupiającego różnego rodzaju środowiska, specjalistów, a także ludzi biznesu.

Prof. Stanisław Mazur - UEK My kształcimy absolwentów, pracowników wielkich, międzynarodowych korporacji. W Krakowie to prawie 65 tys. miejsc pracy, ok. 75 proc. Pracowników to są nasi studenci. Nasza obecność w przestrzeni międzynarodowej jest więc oczywista. Częścią uprawiania międzynarodowego biznesu są kongresy. Zakładam, że w liczbie prawie 8,5 tys. kongresów, które odbyły się w roku 2019, duża część miała charakter biznesowy.

Prof. Andrzej Białkiewicz  -  PK W ostatnim roku odbyły się prawie wszystkie konferencje, niemniej były one głównie w trybie zdalnym lub mieszanym. Następne konferencje chcemy organizować już w formie tradycyjnej. Konferencja to nie tylko wygłoszenie referatu. To również spotkania, rozmowy kuluarowe, gdzie wymienia się doświadczenia, gdzie powstają nowe zespoły badawcze.

Prof. Jerzy Lis – AGH Plany związane z kongresami są duże, zakładamy optymistycznie, że jak wszystko, co się dzieje na uczelni i w środowisku zaczynamy normalny rok stacjonarny. Kongresy i spotkania to jest nierozłączna, bardzo ważna część życia naukowego, życia akademickiego. To jest pewien biznes. Wiem to najlepiej, podpisując budżety konferencji. AGH robi kilkadziesiąt konferencji, dużych kongresów w normalnych czasach i kilka tysięcy mniejszych spotkań.

Prof. Sylwester Tabor  -  UR UR Wspólnie z UJ tworzymy weterynarię w Krakowie, nową jakość. Już teraz mamy zagranicznych profesorów wizytujących. Oni przyciągają te kongresy, najbliższy jest w obiektach UJ, kongres weterynarii.