Rozmawiam z radcą prawnym p. Katarzyną Kłeczek- Łabuzek, która pełni dyżury w każdy czwartek od godz. 11.00 do 15.00 w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1,          tel. 12 411 41 21 wew. 115 oraz z radcą prawnym p. Ewą Eznekier-Bidzińską, która pełni dyżury w filii Punktu Konsultacyjnego MCPU przy Rynku Podgórskim 4/2a, w każdy poniedziałek od godz. 16.30 do 19.00 i w każdy wtorek od 16.00 do 18.30, tel. 12 656 27 34