W Polsce jest 400 tysięcy różnych form nazwisk, a niemal połowa z nich to nazwiska używane przez zaledwie kilka osób. Najpopularniejszymi polskimi nazwiskami są Nowak (ponad 200 tys. użytkowników), Kowalski/Kowalska (ponad 130 tys. użytkowników) i Wiśniewski/Wiśniewska (ponad 100 tys. użytkowników).

Internetowy słownik nazwisk w Polsce zawiera około 30 tysięcy najpopularniejszych, czyli takich, którymi posługuje się co najmniej 200 użytkowników.  Oznacza to, że 75-80 procent polskich obywateli odnajdzie swoje nazwisko w tym słowniku. Prace nas słownikiem trwają...

Gościem Marzeny Florkowskiej jest prof. dr hab. Katarzyna Skowronek z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, która kieruje pracami nad słownikiem.

TU   MOŻNA  SPRAWDZIĆ  SWOJE  NAZWISKO