Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Polsce pozostajemy... wierni " - zapomniany nurt niepodległościowy w PRL-u

„Było to zwarte sprzysiężenie o charakterze cywilnym chociaż złożone w znacznej mierze z wojskowych – tak o nn czyli nurcie niepodległościowym, który wyraźnie zaistniał po 1956 roku - mówił założyciel Konfederacji Polski Niepodległej – Leszek Moczulski. Kim byli ludzie nn, jakie podejmowali działania, jakie znaczenie mialo nawiązanie przez nich współpracy z prymasem Wyszyńskim czy mieli wpływ na powstanie jawnej peerelowskiej opozycji KOR, ROPCiO, KPN i czy za ich sprawą ,niepodległość znów stała się dla Polaków celem ? O tym wszystkim w rozmowie z Mirosławem Lewandowskim prawnikiem, b. działaczem opozycji demokratycznej , autorem i współautorem wielu książek historycznych m. in napisanych wspólnie z Maciejem Gawlikowskim :"Prześladowani, wyszydzani, zapomniani ...Niepokonani", "Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny”, „No Future .Historia krakowskiej FMW” czy publikacji dot. działalności powojennej członka struktur cywilnych i wojskowych PPP "Ludwik Muzyczka ps. "Benedykt" oraz wydanej w 2021 r książki pt "Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa S. Wyszyńskiego”. Program prowadziła Jolanta Drużyńska.

Stoją od lewej gen. M. Boruta - Spiechowicz, kardynał S. Wyszyński, gen. R. Abraham

J. Drużyńska rozmawia z M. Lewandowskim


„Jeżeli by obejść wszystkie kościoły na Starym Mieście, na Krakowskim Przedmieściu czy na Placu Trzech Krzyży, to można znaleźć dziesiątki tablic poświęconych bohaterom walki o niepodległość, z czasów ostatniej wojny, w tym także przywódców tego ruchu, którzy oficjalnie przez komunistyczną politykę historyczną zesłani zostali na śmietnik historii. Wszystkie tablice – z lat 60. i 70. ub. wieku. Czy można było nie zadać sobie pytań – kto te tablice ufundował? Kto je wmurował? To była olbrzymia praca logistyczna, wymagająca pieniędzy, determinacji i odwagi oraz współdziałania wielu osób – jednym słowem wymagająca istnienia jakiejś organizacji".

( M.Lewandowski "Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa S.Wyszyńskiego”, 2021 – z przedmowy - fragment)
Przemówienie gen. Romana Abrahama podczas opłatka kombatanckiego. Warszawa, 7 stycznia 1976 ( fragment)

„...Koledzy legioniści – oto kanony naszej wiary i czynów żołnierskich dotyczących nie tylko jednego pokolenia, ale całej naszej wspaniałej tysiącletniej historii chwały i wielkości Ojczyzny, łącznie z jej współczesnym postępem i rozkwitem, zmierzającym w przyszłości do silnego ekonomicznie i militarnie, a swej suwerennej wzniosłości wielkiego narodu polskiego. Obcych bogów nie szukaliśmy, znajdując w tysiącletniej własnej historii te wszystkie najważniejsze wartości, siły i ducha, które cechują polskiego żołnierza i obywatela. I tej wieczystej Polsce, pozostajemy po kres naszego życia wierni”.

( za : M.Lewandowski "Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa S.Wyszyńskiego”, 2021 s.724)
Przemówienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego w domowej kaplicy Pałacu Prymasowskiego podczas uroczystości poświęcenia płaszcza hetmańskiego Matki Boskiej.
Warszawa, 18 maja 1977 roku ( fragment)

„Wy, drodzy Żołnierze Rzeczpospolitej różnych rang wojowaliście wiele, czyniliście wszystko, co w waszej mocy. Może wam się wydaje, że to niewiele. Pamiętajcie najmilsi, że wszystko, co było w ludzkiej mocy, zostało dokonane. Wierności sztandarom Rzeczypospolitej dochowaliście do dziś.

[…]

Nie myślcie, że jest to finał waszego działania, gdy ordery i znaki wojskowe, noszone przez was z dumą, przyznane wam jako wyraz wdzięczności narodu, składacie na jej piersi. Nie, najmilsi, to jest początek!

[…]

Ufajcie, że wasz czyn, poprzez który zdobicie orderami waszymi piersi matki, królowej i hetmanki waszej, wyda owoc stokrotny. Kiedy ? Zostawmy to Najlepszemu Ojcu, który nie pozwala ponad miarę doświadczać ani człowieka, ani narodu…”

( za : M.Lewandowski "Interrex. Niepodległościowe środowisko kombatanckie wobec Prymasa S.Wyszyńskiego”, 2021 s.763)
jd

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię