Siostry przyjęły pierwsze uchodźczynie już w drugim dniu wojny czyli 25 lutego. Zamieszkały w Domu Gości i organizują swoje życie od nowa dzięki całodobowej pomocy wolontariuszy i społeczności staniąteckiej. Do klasztoru napłynęło i napływa wiele darów, część z nich jest wysyłana na Ukrainę. Nieustannie potrzeba suchych produktów, nabiału i warzyw.

Wspólnota Benedyktynek w Staniątkach liczy 9 sióstr, większość w podeszłym wieku.  Najstarszy klasztor Benedyktynek w Polsce ma ponad 800 lat i  jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych Małopolski o randze unikatowego kompleksu w skali całego kraju. Siostry opiekują się także unikatową biblioteką i cennymi zabytkami sztuki sakralnej.

W reportażu wykorzystano fragment utworu " Rorate celi " w wykonaniu zespołu wokalnego FLORES ROSARUM.