Nieczęsto w radiowej bibliotece słyszymy głosy autorów. Ale kiedy chodzi o góralską gwarę i podhalańskie tematy, to również głos musi być z Podhala.
Stanisława Trebunia-Staszel i Agnieszka Gąsiennica-Gewont napisały pełną miłości do swojej tradycji opowieść, a publikację wydał Tatrzański Park Narodowy.
 

Kim byli górale kiedyś, a kim są dzisiaj? Jak siebie widzą i oceniają? Czy tworzą zwartą grupę? Czy mają poczucie przynależności? Czy miejsce, które jest chronione przez Tatrzański Park Narodowy, dalej stanowi o ich tożsamości?   

Bohaterami tej publikacji są mieszkańcy szerokiego Podhala. To ich głos buduje opowieść o góralskim świecie. W trakcie pracy nad projektem autorki przeprowadziły kilkadziesiąt rozmów z góralkami i góralami, wsłuchując się w powierzane im historie. W narracji o Podhalu starały się uwzględnić także spojrzenie osób z zewnątrz – „panów z dolin”, którzy począwszy od XIX w. odwiedzali region pod Tatrami, odkrywając go dla polskiej kultury i współkształtując z góralami to wszystko, co dziś nazywamy góralszczyzną.

Fragmenty w radiowej bibliotece od 23 do 27 stycznia 2023 roku.
Czyta Stanisława Trebunia-Staszel.
O 11.45 i 22.50.