O Wiedniu w Podgórzu można posłuchać tutaj
https://www.facebook.com/muzeumpodgorza/videos/2552599278363843/