Wzrastająca w ostatnich latach liczba zaburzeń zachowania wśród dzieci i młodzieży jest bardzo niepokojąca. Coraz częściej zauważamy wokół siebie rozmaite zachowania ryzykowne, a więc działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla otoczenia społecznego. Problem ten dotyczy grupy wiekowej 10 – 18 lat, a nawet młodszych dzieci.

     Lista niepokojących zachowań jest bardzo długa. Do najczęściej spotykanych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży zalicza się:

  • palenie tytoniu,
  • używanie alkoholu,
  • używanie innych środków psychoaktywnych (narkotyków, środków wziewnych, leków),
  • zachowania agresywne i przestępcze,
  • wczesną aktywność seksualną.

     O ryzykownych zachowanich dzieci i młodzieży Katarzyna Pelc rozmawia z komisarz Katarzyną Cygal i podinspektorem Wojciechem Chechelskim  z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie