Dziś w programie terapeutki Parasolowego Centrum Terapii działającego przy Stowarzyszeniu Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej  PARASOL  dr Maria Brodzikowska oraz Katarzyna Niklas przedstawiają program wsparcia dla rodzin współfinansowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii realizowany przez Stowarzyszenie CPES Parasol pod nazwą "Parasol dla rodzin".


Program skierowany jest do rodzin, w których dziecko używa narkotyków (eksperymentuje, używa szkodliwie, jest uzależnione/w leczeniu). Program jest całkowicie bezpłatny dla odbiorców. W ofercie projektu znajdują się spotkania grupowe i indywidualne dla rodzin/członków rodzin w kryzysie związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez dziecko.


Terapeutki przedstawiają działania skierowane do rodziców i całego systemu rodzinnego, koncentrujące się na przywróceniu równowagi wszystkim członkom rodziny w kryzysie związanym z używaniem narkotyków przez dziecko. Więcej o programie na stronie Stowarzyszenia

Najbliższe spotkania dla rodziców 22 X i 5 XI w Centrum przy ul.Rakowickiej 10a.  W sytuacjach pilnych można również dzwonić na telefon interwencyjny: 797 294 539


Porozmawiamy również  o programie wczesnej interwencji FreD goes net skierowanym do młodych osób eksperymentujących z używkami.

Więcej na stronie: www.fredgoesnetkrakow.pl. Program jest współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Gminę Miejską Kraków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jest realizowany nieprzerwanie od 2012 roku w partnerstwie z Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Krakowie.

KN-W/kp