Małopolski Zespół Hosteli Socjalno-Readaptacyjnych MONAR działa od 1999r. Mieszkańcy ośrodka zajmują cztery budynki ośrodka, dzierżawione od Gminy Miejskiej Kraków. Są tam utworzone mieszkania dla 35 osób rodzin i dzieci. Hostel prowadzi program „Moja szczęścliwa rodzina” oraz "Noclegownia dla narkomanów z programu wymiany igieł i strzykawek " w oparciu o dofinansowanie z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Od roku 2019 roku Stowarzyszenie MONAR prowadzi w sumie 10 Hosteli Postrehabilitacyjnych, na terenie całej Polski. Hostele MONAR dysponują 178 miejscami przeznaczonymi dla osób, które ukończyły terapię uzależnień. W Hostelach realizowane są zadania związane z reintegracją społeczną i zawodową. Uczestnicy programów postrehabilitacyjnych mogą również korzystać z oferty wsparcia psychologicznego i poradnictwa.

Działalność Hosteli przeciwdziała nawrotom w uzależnieniu choroby oraz ułatwia ich mieszkańcom bardziej bezpieczny i łatwiejszy powrót do samodzielnego funkcjonowania w różnych rolach społecznych.

 

Joanna Gąska

Obserwuj autorkę na Twitterze