O tym, jak wygląda praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i pomoc rodzinom romskim Wioletta Gawlik rozmawia z gośćmi programu, którymi są:

Anna Wachowicz - dyrektor Stowarzyszenia Sawore

Małgorzata Romańska - nauczyciel świetlicy

Marta Siek - Kowalewska - socjoterapeutka