Blisko 10 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. W ramach zajęć pedagodzy przeprowadzili badania anietowe dotyczące stylu życia, używania substancji psychoaktywnych, zachowań ryzykownych oraz postawy wobec używania narkotyków.
 
Joanna Gąska
Obserwuuj autorke na Twitterze