Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące: roli psychologii klinicznej w obszarze zdrowia człowieka, osobowości i jej zaburzeń w kontekście problematyki uzależnienia od alkoholu; psychoterapii i rehabilitacji neuropsychologicznej u osób, u których współwystępuje uzależnienie od alkoholu i zaburzenia osobowości; psychologicznej diagnozy klinicznej młodzieży sięgającej po substancje psychoaktywne.