Przemoc wobec osób starszych może być zdefiniowana jako pojedyncze lub powtarzające się działanie, lub brak odpowiedniego działania,występujące w jakiejkolwiek relacji, w której oczekuje się zaufania, a która powoduje krzywdę bądź cierpienie osoby starszej. Może ona przybierać różne formy: przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej, a także formęintencjonalnego lub nieintencjonalnego zaniedbania.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie uruchomił Telefon Zaufania dla Seniorów : 12  413-71-33  od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 -16.00

Na temat przemocy wobec osób starszych Katarzyna Pelc rozmawia z Małgorzatą Łyżwińską - Kustrą z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Iwoną, Anną Wiśniewską dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie i Krzysztofem Malcem dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie.