W ramach programu prowadzona jest grupa korekcyjno – edukacyjna, skierowana do mężczyzn. Grupa ma charakter otwarty, co oznacza możliwość rozpoczęcia udziału w programie, na każdym etapie jego trwania, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi grupę. Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez kuratorów sądowych, Prokuraturę, Sąd, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, pracowników socjalnych.

                 Przed przystąpieniem do programu niezbędne jest spotkanie z prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa. Konsultacja odbywa się podczas indywidualnego spotkania z prowadzącym grupę. Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej prowadzą kobieta i mężczyzna, posiadający kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy.

               Dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie oferujemy spotkania z prowadzącymi grupę, na których w systemie indywidualnych sesji realizowane są cele programu korekcyjnoedukacyjnego.

                Cykl spotkań grupy obejmuje 40 dwugodzinnych spotkań, które odbywają się co tydzień. Miejsce konsultacji oraz spotkań grupy korekcyjno – edukacyjnej: siedziba Filii nr 3, ul.

Obecnie grupę prowadzą: p. Małgorzata Smereka (psycholog) oraz p. Arkadiusz Kusztykiewicz (terapeuta). Na spotkanie można umówić się dzwoniąc pod nr pod nr tel. 12 257 00 14 w poniedziałki godz. 14.30 – 16.00 i piątki godz. 14.30 - 15.30. Termin konsultacji może zostać również ustalony przez przedstawiciela instytucji kierującej osobę do udziału w programie.


Konsultacje
Pani Małgorzata Smereka

- poniedziałki godz. 16.00 i 17.00;
- wtorki godz. 14.30;
- piątki godz. 15.30.

Pan Arkadiusz Kusztykiewicz
- co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 16.15 do 18.30

Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej:
- poniedziałki godz. 18:00 – 19:30.

Program korekcyjno – edukacyjny jest prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.