W Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi pracuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżuruje również psycholog, kltóry jeśli pacjent wyraża chęc oferuje pomoc. Dysponuje też adresami i telefonami do ośrodków terapii uzależnień.
 
Joanna Gąska
Obserwuj autorkę na Twitterze