Leczenie osób uzależnionych opiera się na zasadzie dobrowolności - nie można zmusić  chorego do leczenia. Ale od  tej zasady są wyjątki - bo np. przymus leczenia może zostać nałożony przez sąd. Jak przebiega procedura zobowiazania osoby pijącej do leczenia odwykowego? Czy problem alkoholowy może zgłościć każdy? Kiedy uruchamiana jest procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego?


Na te tematy Katarzyna Pelc rozmawia z Elżbietą Lechowicz - przewodniczącą MKRPA, Moniką Frąckiewicz - kierownikiem Biura MKRPA oraz Mariuszem Nawrotem - zastępcą przewodniczącej MKRPA w Krakowie


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  informuje, że dyżury Zespołu Interwencyjnego MKRPA odbywają się w MCPU przy ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, pokój nr 3:
Poniedziałek 1600 - 1800
Wtorek 900 - 1100
Środa 1600 - 1800
Czwartek 900 - 1100
Telefon: 12 411-41-21, w. 116 lub 103