Kuratorzy sądowi w ramach swoich uprawnień mogą w godzinach 7:00-22:00 odwiedzać podopiecznych w ich miejscach pobytu, żądać informacji i niezbędnych wyjaśnień jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzają wywiad środowiskowy. Współpracują także z placówkami, które zajmują się resocjalizacją, opieką, wychowaniem, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej.


Miejscem pracy kuratorów są zamknięte placówki i zakłady, w których przebywają podopieczni kuratorów, tj. zakłady karne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki leczniczo-rehabilitacyjne oraz środowisko, w jakim na co dzień przebywają osoby objęte nadzorem kuratora sądowego.

Katarzyna Pelc rozmawia z Iwoną Chmiel, kuratorką zawodową przy Sadzie rejonowym Kraków-Podgórze