Poruszano m.in. problemy :

Relacje rodzice – nastolatek w zmieniającej się kulturze - dr hab. prof. UJ Barbara Józefik,

O kryzysie adolescencji w rodzinie w kryzysie - mgr Magdalena Pozarzycka,

System szkolny, psychoterapeutyczny, rodzinny. Kiedy rozwiązują problemy a kiedy je podtrzymują? - mgr Romualda Ulasińska,

Wspieranie rozwoju dziecka a praca z rodziną – refleksje psychologa szkolnego i terapeuty rodzinnego - mgr Monika Janczura

Posłuchaj rozmowy Katarzyny Pelc z uczestniczkami konferencji