Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Radziwiłłowskiej 8b, od prawie 30 lat udziela pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Najczęstszymi sprawami, z jakimi zgłaszają się do OIK osoby potrzebujące pomocy to kryzysy rodzinne, problemy związane ze stratą bliskich osób, potrzeba pomocy w związku z byciem poszkodowanym w wyniku przestępstwa, wypadku lub katastrof. Oprócz wymienionych spraw, ważny obszar pomocy specjalistów w OIK stanowi przemoc w bliskich relacjach.

Aby pomagać osobom, doświadczającym lub zagrożonym przemocą albo takim, które w przeszłości doświadczyły krzywdy od najbliższych osób, od 1 lipca 2020 r. OIK rozpoczął realizację Projektu pn. „Rozszerzenie zakresu pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy” finansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mieszkańcom Krakowa oraz osobom uczącym się albo pracującym w Krakowie – zarówno dorosłym jak i dzieciom – którzy są zagrożeni przemocą lub doświadczają przemocy w bliskich relacjach rodzinnych lub partnerskich, specjaliści OIK zapewniaja bezpłatnie pomoc terapeutyczną indywidualną, wsparcie terapeutyczne dla par lub rodzin, wsparcie grupowe dla dorosłych i dzieci oraz konsultacje psychiatryczne.

Wszelkie informacje w sprawie Projektu oraz oferty Ośrodka można uzyskać pod nr interwencyjnym 12 421 92 82 (całodobowo) lub w siedzibie OIK przy ul. Radziwiłłowskiej 8b w Krakowie (z uwagi na trwająca pandemię covid-19, osoby planujące wizytę w OIK proszone są o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie spotkania).

Pomoc w OIK jest udzielana całodobowo i jest bezpłatna dla osób z niej korzystających.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej OIsrodja www.oik.krakow.pl oraz https://www.facebook.com/oikkrakow