W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im św. Ludwika w Krakowie od 2016 roku działa Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD, pierwszy tego typu ośrodek w Polsce.
 

Rozpoznanie
Rozpoznanie FASD wymaga kompleksowej oceny multidyscyplinarnego zespołu lekarzy specjalistów w oparciu o specjalistyczne badania. Istotnym elementem rozpoznania jest potwierdzenie faktu, iż matka w okresie ciąży spożywała alkohol.
Diagnostyka i leczenie
Utworzenie Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika jest próbą rozwiązania współcześnie ważnego problemu społeczno-ekonomicznego, jakim jest FASD. Podjęte działania stanowią pierwszy krok do stworzenia w regionie małopolskim systemowych rozwiązań w zakresie specjalistycznej diagnostyki i leczenia dzieci z FASD. Do chwili obecnej wiele dzieci pozostawało bez właściwej diagnozy i terapii. Tej choroby nie można wyleczyć, ale można zapobiec trwałemu i ciężkiemu upośledzeniu, znacznie złagodzić jej przebieg i co najważniejsze doprowadzić do funkcjonowania tych dzieci w społeczeństwie. Celem utworzenia Centrum jest zapewnienie pacjentom z całego regionu Polski południowej specjalistycznej diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych u dzieci z podejrzeniem FAS, ze sprecyzowaniem rodzaju dysfunkcji i zaburzeń współistniejących, a następnie zastosowanie adekwatnej kompleksowej terapii.
Wszystkie dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (z podejrzeniem zespołu FASD) w wieku od 0 do 18 lat mogą skorzystać z pomocy Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika.
Wystarczy:
1. Uzyskać informację w Centrum – czy potrzebne jest skierowanie? ( np. do specjalisty psychiatry skierowanie nie jest potrzebne)
2. Uzgodnienić termin konsultacji w Centrum
Ważne numery
Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD
Rejestracja: tel. 12 619 86 93
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji bądź konsultacji prosimy o kontakt z dr Zofią Szepczyńską, Kierownikiem Zespołu ds. FASD.
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im Św. Ludwika w Krakowie jest placówką, która obecnie oferuje specjalistyczne usługi zarówno w zakresie lecznictwa zamkniętego jak i ambulatoryjnego. Usługi medyczne wykonywane są w oddziałach szpitalnych, poradniach specjalistycznych, a także w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Szanowni Państwo, prosimy, aby na wizytę  przynieśli Państwo ze sobą:
książeczkę zdrowia Dziecka opinie psychologiczne/ wyniki badań psychologicznych aktualne i stworzone w przeszłości (jeśli Dziecko było wcześniej diagnozowane psychologicznie) dokumentację medyczną z pobytów w szpitalu, wizyt ambulatoryjnych, w szczególności wyniki konsultacji neurologicznych, badań obrazowych centralnego systemu nerwowego (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) zdjęcia Dziecka z wcześniejszego okresu życia, jeśli Pacjent ma powyżej 14 lat.
Prosimy aby w miarę możliwości towarzyszyło  dziecku dwóch opiekunów.

mat.pras/kp