Goście programu (na zdjęciu od lewej):

Jolanta Chrzanowska – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do spraw Pomocy Specjalistycznej,

Adam Chrapisiński – Dyrektor Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,

Dariusz Żebrowski – pełniący obowiązki dyrektora w domu pomocy społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu (pierwszy w Polsce tego typu dom pomocy społecznej) w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

Jolanta Ryniak -Specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor Programu w Domu Pomocy Społecznej o profilu dla osób uzależnionych od alkoholu, ul. Rozrywka 1  w Krakowie.

 

 

6.września w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbedzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. "Proces zdrowienia w uzależnieniu - Dom Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu"