W dniach 8-11 października 2020 r. w Auli Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, przy ul. Jakubowskiego 2.  odbyła się  konferencja naukowa poświęcona aplikacjom mobilnym wykorzystywanym w pomocy osobom z problemem alkoholowym. Podczas wykładów został poruszony temat wykorzystania nowoczesnej technologii w leczeniu uzależnień. Tematami dyskusji były m. in.: smartfony i smartwatche - nowe zagrożenia i nowe możliwości;  aplikacje mobilne z obszaru zdrowia wspomagające proces wychodzenia z uzależnienia - wyzwania i nadzieje; E-POP interaktywna aplikacja dla nadużywających alkoholu czy Nałogometr 2.0 - przewidywanie i zapobieganie nawrotom w uzależnieniach.
Konferencja skierowana była przede wszystkim do specjalistów psychoterapii uzależnień, lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, a także wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Organizatorami byli: Zakład Psychologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie i Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.