W planach jest pozyskanie jajeczek od kilku samic, a wyklute  z nich owady zostana wypuszczone w przyszłym roku. Motyle z hodowli zostaną wypuszczone w zachodniej części Pienińskiego Parku Narodowego. W 2020 roku populacja symbolu Pienin została oszacowana na od 260 do 420 osobników.


Przetrwanie pienińskich niepylaków zawdzięczamy prowadzonej od 1991 roku restytucji. Polegała ona na odłowieniu żyjących w naturze osobników oraz ich hodowli. W celu zwiększenia różnorodności genetycznej rodzimej populacji, kilkakrotnie skrzyżowano samice z hodowli z samcami odłowionymi po słowackiej stronie Pienin. Wyhodowane niepylaki apollo wypuszczano w miejscach występowania dziko żyjących krewnych. Dzięki wysiłkowi pracowników Parku oraz naukowców z Instytutu Ochrony Przyrody PAN odtworzono ginąca populację.  Jeszcze w 1989 roku latało tam zaledwie 30 motyli.
Z prof. Pawłem Adamskim z Instytutu Ochrony Przyrody PAN i  Bogusławem Kozikiem z Pienińskiego Parku Narodowego rozmawiała Ewa Szkurłat.