Tak napisał o owocu dwuletniej pracy gość wieczoru, Tomasz Gałuszka OP dominikanin, teolog, prof. historii średniowiecza. Zajmuje się historią papiestwa, teologii i biblistyki średniowiecznej, prawa karnego, herezjami i ruchami świeckich. Pracuje nad średniowiecznymi rękopisami m.in. dzieł św. Tomasza z Akwinu.