Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dnia 3.05. 2020 r.

Lekcja historii Polski ( fot.Wikipedia)

 

ZAGADKA HISTORYCZNA (3.05.)

Instytucja cywilna działająca na rzecz wojska w II Rzeczpospolitej, choć powstała dzięki staraniom HELENY PADEREWSKIEJ (żony Ignacego) jeszcze w czasie I wojny światowej 2. lutego 1918 r. w celu niesienia pomocy polskim żołnierzom ofiarom wojny.

H.Paderewska Rok 1929  ( fot. Wikipedia).

 

Drugim celem statutowym tego stowarzyszenia, było szerzenie kultury i oświaty, rozbudzanie postaw patriotycznych oraz świadomości narodowej i obywatelskiej wśród żołnierzy polskich służących w armiach zaborczych, a po zakończeniu I wojny światowej wśród żołnierzy służby zasadniczej Wojska Polskiego.

Organizacja ta została rozwiązana w listopadzie 1946 r.

Proszę podać jej nazwę

 

ADRES INTERNETOWY: regionalne@radiokrakow.pl

 

                                      do wtorku 5. maja 2020 r.

 

 

UPOMINKI:

album "SACRUM wpisane w przestrzeń codzienności, kapliczki MAŁOPOLSKI"

śpiewnik pieśni patriotycznych " MŁODZIEŻ PAMIĘTA".

książka wraz z płytą CD "MALOWANA SKRZYNIA PAMIĘCI" z gwarowymi gawędami Stanisława Ptaszka z PASIERBCA koło LIMANOWEJ,

książka Wojciecha Nowickiego "STÓŁ, JAKI JEST. WOKÓŁ KUCHNI W POLSCE".

książka " CZAS UPADKU, CZAS POSTĘPU. OKRES STANISŁAWOWSKI 1764 -1795".

 


 

Jan Matejko ( 1891)  "Konstytucja 3 Maja" ( fot. Wikipedia).

 

Konstytucja 3 maja roku 1791 ! Chlubny rozdział w polskiej historii.

Ale ten postępowy wówczas dokument nie uchronił narodu polskiego od utraty państwowości.

Decydował nie akt prawny, lecz zachowanie możnych spod znaku Konfederacji Targowickiej.

Po III Rozbiorze Polski w 1795 r. przez 123 lata kilka pokoleń Polaków walczyło o niepodległość. Nie tylko zbrojnie.

W okupowanej Małopolsce, zwanej Galicją, gdzie Polacy po 1867 r. mieli najwięcej swobody, była to aktywność polityczna, działalność naukowa i artystyczna.

O patriotycznych projektach STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO przypomina krakowski historyk PIOTR BOROŃ.

Posłuchaj!

 


 

 

Wieś IZBY i szczyt LACKOWA  ( fot. Henryk Bielamowicz)

 

Stanisław Hübner (rocznik 1931) jest seniorem artystycznego klanu Hübnerów, stanowiącego wizytówkę gorlickiego środowiska plastycznego.

Przed kilku laty doczekał się od wnuków wspaniałego prezentu, albumu sumującego jego barwne życie i wielostronne zainteresowania.

Tym razem opowiada o swojej fotograficznej pasji.

Posłuchaj!

Stanisław Hübner  urodził się w 1931 r. w  LIBUSZY . Długoletni pracownik FMWiG "Glinik" w Gorlicach.

Twórczością plastyczną i fotografiką zajmuje się od ponad czterdziestu lat. W początkowym okresie działalności artystycznej malował i fotografował pejzaże z zabytkową architekturą rozsianą po licznych zakątkach Beskidu Niskiego. Prace te, stanowiące dokumentację architektury, zwłaszcza drewnianej, powstały podczas turystycznych wędrówek p. Hubnera, który, jak sam twierdzi jest człowiekiem gór - ratownikiem GOPR-u - działaczem PTTK, jednym z nielicznych, którzy przeszli na własnych nogach największe górskie pasma Europy.

Fascynacja pięknem i potęgą gór pojawia się w akwareli. Mistrzowsko wykonane pejzaże ukazują majestat przyrody w różnych porach roku, zachwycają niepowtarzalnym nastrojem, stonowaną kolorystyka, perfekcją pędzla i opanowaniem arcytrudnej techniki, jaką jest akwarela.

W roku 1987 Stanisław Hubner uzyskał uprawnienia MKiS do wykonywania zawodu artysty plastyka.  Jego akwarele brały udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Wiedniu, Paryżu, we Włoszech, USA, RFN itd.

 


 

Fot. JAN ZIELIŃSKI.

 

Ten krajobraz Pańskiej Góry  w ANDRYCHOWIE  opisany przez  przyrodnika JANA ZIELIŃSKIEGO odchodzi w przeszłość.

Jest już bowiem zatwierdzona nowa koncepcja zagospodarowania Pańskiej Góry.  Są wszystkie uzgodnienia, łącznie z oceną oddziaływania na środowisko.  Zgodnie tą koncepcją zlecono też wykonanie projektu. A nowa ustawa o ochronie gatunkowej roślin obowiązuje od 2014 r.

Miło jednak powspominać i zachować w pamięci obraz Pańskiej Góry. 

Posłuchaj!

 

 


 

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię