Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 8.01.2023 r.

fot. Maciej Szling

ZAGADKA REGIONALNA (8.01. 2023 )

Granicząca ze Słowacją, licząca około 200 mieszkańców wieś w gminie Muszyna w Beskidzie Sądeckim w Górach Leluchowskich.

Zabudowa i pola miejscowości znajdują się na wysokości około 650 m n.p.m.

Wieś lokowana w 1595 r. była wsią biskupstwa krakowskiego, po 1781 r. własnością kamery austriackiej, a po 1813 r. wsią prywatną.

Łemkowie mieszkali w niej do 1947 r.

Cerkiew pw. św.św. Kosmy i Damiana (fot. H.Bielamowicz/Wikipedia)

Cerkiew pw. św.św. Kosmy i Damiana (fot. H.Bielamowicz/Wikipedia)

We wsi znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św.św. Kosmy i Damiana z 1790 lub 1792 r.

Obecnie użytkowana jest jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w POWROŹNIKU.

Proszę podać nazwę tej wsi

ADRES INTERNETOWY:  [email protected]

                                           do godz. 7.30  dnia 8.01.2023 r.

UPOMINKI:

książka „ANTONI WRZOSEK 1908 -1983” o krakowskim geografie, który specjalizował się w geografii turyzmu.

tomik poezji Ireny Kaczmarczyk „WZEJDĄ WIOSNĄ”

płyta CD „ WRACAJĄ SŁOWA I DŹWIĘKI. 95 lat Radia Kraków”.

książka Aleksandry Katarzyny Maludy „ KIECKA I TIURNIURA”

(Zakopane czasów Tytusa Chałubińskiego)książka Andrzeja H. Wojaczka „WRZECIONO BOGA. WDOWI GROSZ ”

(saga śląskiej rodziny w okresie międzywojnia)IWONA ZAWIDZKA jest kustoszem Muzeum im. Stanisława Fischera w BOCHNI i od wielu lat bada historię bocheńskich Żydów.

Przed II wojną mieszkało ich w Bochni około dwóch i pół tysiąca (stanowili około 20 % mieszkańców).

Jeszcze do końca stycznia w bocheńskim Muzeum można oglądać wystawę "OKNA PAMIĘCI - ŻYDOWSKA SPOŁECZNOŚĆ BOCHNI", którą zorganizowano we wrześniu 2022 r. w 80. rocznicę pierwszej deportacji żydowskich mieszkańców Bochni i okolic do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.

Prezentowane eksponaty ukazują życie tej wspólnoty w wymiarze religijnym, rodzinnym, zawodowym i społecznym - mówi kurator wystawy Iwona Zawidzka.

Posłuchaj!

Emerytowany górnik, mieszkaniec Olkusza, MAREK PIOTROWSKI jest cenionym w Polsce kolekcjonerem kart pocztowych.

Główne miejsce w jego kolekcji zajmują te związane z historią Srebrnego Grodu i ziemi olkuskiej.

Dziś omówi kilka widoków zakładów przemysłowych (między innymi kopalni galmanu w Bolesławiu), utrwalonych na kartkach pocztowych z początku XX w.

Posłuchaj!

Jasna Góra (fot. Aw58/Wikipedia)

Jasna Góra (fot. Aw58/Wikipedia)

Żył krótko. Tylko 43 lata.

Był zakonnikiem (Paulinem) o muzycznym talencie, śpiewakiem, przewodnikiem chóru zakonnego, a zapewne i kompozytorem, choć nie odnaleziono do tej pory żadnej jego kompozycji.

Pochowany na Jasnej Górze w Częstochowie O. DOMINIK DUNIN (1789 - 1832) z linii Dunin - Szpotów, związany był rodzinnie z Chocznią i Ziemią Wadowicką.

Jego życiorys przypomniała w książce "DOTKNIĘCI ISKRĄ BOŻĄ - o artystach, twórcach i pasjonatach w dzieje Choczni wpisanych.." - regionalistka MARIA BIEL - PAJĄKOWA.

Posłuchaj!M.Biel Pająkowa z córką A.Jusińską

M.Biel Pająkowa z córką A.Jusińską

(fot. Zygmunt Put/Wikipedia)

(fot. Zygmunt Put/Wikipedia)

Profesor nauk humanistycznych, ustrojoznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. JAN WIKTOR TKACZYŃSKI jest inicjatorem i przewodniczącym Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.  

Komitet powstał w 2008 r.

 
Do tej pory zinwentaryzował 1219 grobów, badając dokumenty od 1803 r. czyli od chwili założenia w Krakowie Cmentarza Rakowickiego.

Józef Feldman przed 1946 r. (fot. Wikipedia)

Józef Feldman przed 1946 r. (fot. Wikipedia)

Prace systematycznie poszerzał o poszukiwania także na Cmentarzu Salwatorskim i innych cmentarzach Krakowa oraz nekropoliach  historycznej Małopolski.

Jakie są główne cele i zadania Komitetu i na jakie trudności napotyka podczas kontroli stanu zachowania grobów?

Posłuchaj!

(fot.Wikipedia)

(fot.Wikipedia)

Prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ przypomina sylwetkę geografa, podróżnika i wydawcy LUDOMIRA SAWICKIEGO, urodzonego w 1884 r. we Wiedniu.

W 1910 r. zamieszkał w Krakowie i stał się pionierem rozwoju antropogeografii.

Po uzyskaniu habilitacji prowadził zajęcia ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarobkowo pracował jako nauczyciel geografii w gimnazjach w BOCHNI i KRAKOWIE.

Cmentarz Rakowicki Grób L. Sawickiego (fot.Kordiann/Wikipedia)

Cmentarz Rakowicki Grób L. Sawickiego (fot.Kordiann/Wikipedia)

W czerwcu 1919 r. nadano mu tytuł profesora zwyczajnego.

W tym samym roku założył drukarnię i księgarnię „ORBIS", której nakładem ukazywały się opracowane przez niego podręczniki szkolne, mapy i atlasy oraz czasopisma m.in. "WIERCHY".

Podczas kolejnego wyjazdu na Bałkany w lipcu 1928, zachorował na malarię i zmarł wkrótce po powrocie z wyprawy do Krakowa.


Posłuchaj!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię