Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 27.11. 2022 r.

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie (fot. Janusz Krzyżek/Wikipedia)

ZAGADKA REGIONALNA (27.11)

Muzeum Diecezjalne w TARNOWIE jest najstarszym tego typu muzeum na ziemiach polskich. Początkowo nosiło nazwę " Muzeum Seminaryjne Sztuki Kościelnej w Tarnowie".

Zostało założone w 1888 r. przez ówczesnego rektora Seminarium Duchownego w Tarnowie, profesora historii kościoła i prawa kanonicznego.

(fot.WSD Tarnów)

(fot.WSD Tarnów)

Urodził się w PŁAZIE koło Chrzanowa w 1849 r.

Był wikariuszem w WOJNICZU i administratorem parafii w CZARNYM DUNAJCU

Po studiach w Wiedniu powrócił do Tarnowa i od 1888 r. aż do śmierci w 1936 r. kierował tym muzeum. Był kanonikiem oraz infułatem.

Proszę podać jego imię i nazwisko.

ADRES INTERNETOWY:  regionalne@radiokrakow.pl

                                          do godz. 7.30. dnia 27.11. 2022 r.

UPOMINKI:

najnowszy tom wierszy "Pokój i wojna" krakowskiego poety JÓZEFA BARANA, wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy

płyta CD "Wracają słowa i dźwięki" wydana z okazji 95. lat Radia Kraków.

książka ANNY RADOŃ "LALA. Kartki z dziejów Bystrej Podhalańskiej i okolic"

album MARKA HOŁDY „Trzy światy”

przewodnik ks. TADEUSZA BUKOWSKIEGO i ks. PIOTRA PASKA "Galeria Sztuki w Zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie"

Kościół w Borzęcinie Górnym (fot. Jerzy Opioła/Wikipedia)

Kościół w Borzęcinie Górnym (fot. Jerzy Opioła/Wikipedia)

Urodzony w 1947 r. w BORZĘCINIE krakowski poeta i prozaik JÓZEF BARAN jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Fundacji im. Kościelskich.

W listopadzie 2022 r. wydał nowy, piętnasty już tom wierszy zatytułowany "POKÓJ I WOJNA" wydany przez Państwowy Instytut Wydawniczy, zawierający wiersze z ostatnich dwóch lat .

Są w nim wiersze z odniesieniami do rodzinnego Borzęcina, są także napisane od marca do maja tego roku po napaści Rosji na Ukrainę i wybuchu walk.

"Nie przypuszczałem, że tematyka wojenna, która dotychczas nie wkraczała do mojej poezji, będzie niestety w niej obecna" - powiedział poeta.

Posłuchaj!

Czernihów. Klasztor Trójcy - Eliasza . Widok z dzwonnicy (fot.Valerii Sorokin/Wikipedia)

Czernihów. Klasztor Trójcy - Eliasza . Widok z dzwonnicy (fot.Valerii Sorokin/Wikipedia)

Krakowskie Stowarzyszenie "SIEĆ SOLIDARNOŚCI" realizuje projekt "SOLIDARNOŚĆ RODZIN" wspierający ukraińskie rodziny w CZERNIHOWIE i jego okolicy.

Czernihów - to liczące około 280 tys. mieszkańców miasto, położone na północno - wschodniej Ukrainie, niedaleko trójstyku granic: ukraińskiej, białoruskiej i rosyjskiej.]

W marcu 2022 r. przez wiele dni, było systematycznie niszczone przez ostrzał rosyjskich wojsk i znalazło się na granicy katastrofy humanitarnej. Dopiero w kwietniu można było dostarczyć pomoc mieszkańcom Czernihowa.

Stowarzyszenie "SIEĆ SOLIDARNOŚCI" rozpoczęło wówczas przygotowywać paczki z pomocą dla konkretnych rodzin i objęło je systematycznym wsparciem.

Do akcji ostatnio włączyła się też młodzież z krakowskiego VII Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja.

Jaką drogą pomoc z Krakowa dociera do Czernihowa - wyjaśnia KRYSTYNA RYCZAJ – MARCHEWCZYK, członek Stowarzyszenia "SIEĆ SOLIDARNOŚCI", a członek Zarządu Stowarzyszenia i nauczyciel VII LO PAWEŁ ROGALA przedstawia działania podjęte w szkole przy realizacji tego projektu.

Swoje opinie na ten temat przedstawiają też uczniowie: PATRYCJA WOŁOWIEC i MACIEJ HARSZE z klasy I b, SOPHIE KRANE i OLA MALEC z klasy II b oraz MIKOŁAJ SOBOCIŃSKI z klasy IV a.

Posłuchaj!

(fot. Wikipedia)

(fot. Wikipedia)

Generał JÓZEF CHŁOPICKI - uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, powstania listopadowego zmarł w 1854 r. w Krakowie, ale pochowany został w KRZESZOWICACH na parafialnym cmentarzu.

Kraków Rynek Główny 38 (fot. Januszk57/Wikipedia)

Kraków Rynek Główny 38 (fot. Januszk57/Wikipedia)

W 1863 r. jego doczesne szczątki spoczęły w kaplicy – mauzoleum ufundowanym przez ZOFIĘ POTOCKĄ.

6 listopada w Krzeszowicach odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego mauzoleum gen. Józefa Chłopickiego.

A u nas w audycji WOJCIECH NOWAK - od ponad 25 lat mieszkaniec Krzeszowic, zakończy opowieść o losach narodowego bohatera, opierając ją na faktach zawartych w książce jego siostry -  historyka z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. IZABELLI RUSINOWEJ, książce noszącej tytuł "Żołnierz swoich czasów, opowieść o Józefie Grzegorzu Chłopickim".

Olszynka Grochowska, Czwartacy, obraz Wojciecha Kossaka (1928) - fot. Wikipedia

Olszynka Grochowska, Czwartacy, obraz Wojciecha Kossaka (1928) - fot. Wikipedia

Tym razem dowiemy się o jego losach od wybuchu Powstania Listopadowego aż do śmierci w 1854 r.

Posłuchaj!Red. MARIA BIEL - PAJĄKOWA regionalistka i dziennikarka jest współautorką (wraz z córką AGNIESZKĄ JUSIŃSKĄ) książki " DOTKNIĘCI ISKRĄ BOŻĄ - o artystach, twórcach i pasjonatach w dzieje Choczni wpisanych".

Z tej publikacji prezentuje życiorys twórcy, który urodził się w CHOCZNI w 1925 r. i tam chodził do szkoły podstawowej, ale dorosłe życie spędził w Bielsku - Białej.

Do rodzinnej wsi powrócił na emeryturze i w Choczni zmarł w 2017 r.

Z zawodu był ślusarzem, ale jego pasją było malowanie, a właściwie kopiowanie.

Posłuchaj opowieści o życiu JANA MATEJKI !

Jana Kantego Matejki z Choczni koło Wadowic!

Miejska Góra w Szymbarku (fot. ANDRZEJ PIECUCH)

Miejska Góra w Szymbarku (fot. ANDRZEJ PIECUCH)

Na wzgórzach otaczających podgorlicką wieś SZYMBARK istnieje kilka osuwisk, które badają naukowcy, a podziwiają krajoznawcy i turyści.

Jest tam osuwisko " Szklarki, osuwisko " Zapadle" zwane też "Pod Dylągiem", osuwisko "Kamionka" oraz "HUCISKO"

To ostatnie położone jest stokach Miejskiej Góry.

(fot. ANDRZEJ PIECUCH)

(fot. ANDRZEJ PIECUCH)

Nazwa wzgórza nawiązuje do czasów, kiedy Szymbark był miastem (później stracił znaczenie na rzecz pobliskich Gorlic oraz Grybowa).

Natomiast nazwa osuwiska przypomina, że w XIX w istniała tam huta szkła.

Staw osuwiskowy (fot. Andrzej Piecuch)

Staw osuwiskowy (fot. Andrzej Piecuch)

O osobliwościach osuwiska "Hucisko" opowiada regionalista gorlicki i przewodnik ANDRZEJ PIECUCH.

Posłuchaj!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię