Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 23.07. 2023 r.

Ratusz w Nowym Sączu (fot. Adam Dziura/Wikipedia)

ZAGADKA REGIONALNA (23.07)

Adwokat, publicysta i działacz społeczny.

W okresie międzywojnia burmistrz NOWEGO SĄCZA, a po II wojnie światowej, krótko, do śmierci w kwietniu 1945 r. prezydent miasta.

Urodził się w 1869 r. w MYŚLENICACH. Maturę zdał w TARNOWIE, a prawo ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Portret pędzla Bolesława Barbackiego z 1937 r. (fot.Wikipedia)

Portret pędzla Bolesława Barbackiego z 1937 r. (fot.Wikipedia)

Od 1900 roku prowadził kancelarię adwokacką przy nowosądeckim Rynku.

W grudniu 1914 r. witał w Nowym Sączu Józefa Piłsudskiego, który wkroczył do miasta wraz z legionistami.

W czasie II wojny światowej wspomagał ruch konspiracyjny.

Odmówił żądaniu niemieckiego okupanta i na liście zakładników, którą nakazano mu sporządzić, zamiast nazwisk sądeczan wpisał dziesięciokrotnie własne nazwisko.

Proszę podać jego imię i nazwisko.

ADRES INTERNETOWY: [email protected]

                                            do godz. 7.30 dnia 23.07. 2023 r.

UPOMINKI:

książka Danuty Sułkowskiej " ZA KLAUZURĄ. Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności".

opowiadania "KOBIETA NAROŻNA" Barbary Szczepańskiej "JUDYTY"

28 numer półrocznika "ILCUSIANA"

książka Polskiej Akademii Umiejętności "WOJCIECH MARIA BARTEL 1923 -1992"

książka Pawła Chojnackiego "BIAŁY DUNAJEC (t. I) Od Generała Galicy do Trebuniów - Tutków.

ROPA- zabytkowy kościół p.w. św. Michała Archanioła (fot. Stanisław Bielamowicz/Wikipedia)

ROPA- zabytkowy kościół p.w. św. Michała Archanioła (fot. Stanisław Bielamowicz/Wikipedia)

Pani ALFREDA PIERZCHAŁA pochodzi z OLSZYN w gminie RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI.

W 1973 r. wyszła za mąż i zamieszkała w ROPIE w powiecie gorlickim.

Wraz z mężem wychowała sześcioro dzieci i wszystkie wykształciła.

W wieku dojrzałym zajęła się działalnością społeczną i od 2018 r. jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Ropie.

Zgrany zespół tworzy 16 kobiet i 5 mężczyzn.

A jaką działalność prowadzą, gdzie prezentują swój dorobek?

Posłuchaj!

W ostatnią niedzielę lipca (30.07. 2023) uczestnicy akcji "ODKRYJ BESKID WYSPOWY" spotkają się o godz. 8.00 na parkingu na Przełęczy OSTRA, aby wyruszyć zielonym szlakiem przez Jeżową Wodę i Okowaniec na SKIEŁEK (749 m).

Od kwietnia tego roku, na tym szczycie znajduje się wysoka wieża widokowa, skąd można podziwiać przepiękne panoramy.

(fot. Maciej Szling)

(fot. Maciej Szling)

Ze Skiełka wędrowcy zejdą zielonym szlakiem do ŁUKOWICY.

Jaka jest geneza nazwy szczytu i co można z niego zobaczyć - wyjaśnia DARIUSZ GACEK, przewodnik beskidzki, autor publikacji krajoznawczych.

Posłuchaj!

od lewej: J.Korohoda, J. Dewódzki i J.Chruściński .

od lewej: J.Korohoda, J. Dewódzki i J.Chruściński .

To nowy krakowski zespół.

Powstał w lutym 2023 r. i do tej pory zaprezentował już 17 koncertów.

Tworzą go jednak nie nowi, lecz od lat doskonale znani publiczności artyści.

Nowa formacja nazywa się "JACKI", bo tworzą ją muzycy noszący to imię.

Czy tylko jednak zbieżność imion była powodem zawiązania grupy?

Posłuchaj!

od lewej: J.Korohoda, J.Chruściński i J. Dewódzki

od lewej: J.Korohoda, J.Chruściński i J. Dewódzki

Skład zespołu:

Jacek Dewódzki – śpiew, gitara
Jacek Korohoda – gitara
Jacek Chruściński – gitara basowa
Jacek Kuraś – perkusja

Zespól zagra 28 lipca 2023 r. na Rynku w STARYM  SĄCZU.

W najnowszym 26. numerze "ALMANACHU KĘCKIEGO" czytelnicy odnajdą artykuł zatytułowany " Wątki historyczne oraz lokalne podania związane z zamkiem WOŁEK"

Jego autorką jest etnolog i animatorka kultury ALICJA SKRUDLIK - PILCH - kustosz Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w KĘTACH.

A gdzie znajdował się zamek Wołek?

Na południe od Kęt, na lewym brzegu Soły w KOBIERNICACH (dziś województwo śląskie).

Powstał prawdopodobnie w połowie XIV w.

Jakie funkcje pełnił, czyją był własnością i dlaczego utracił znaczenie?

Posłuchaj!

Kościół św.Trójcy i św.Klary (fot. Henryk Bielamowicz/Wikipedia)

Kościół św.Trójcy i św.Klary (fot. Henryk Bielamowicz/Wikipedia)

DANUTA SUŁKOWSKA - to pisarka, publicystka, poetka oraz krytyk literacki.

Jest wiceprezesem w Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskich.

To także redaktor naczelna „Literata Krakowskiego” i redaktor Almanachów Krakowskiej Nocy Poetów.

(fot. Barbara Paluchowa)

(fot. Barbara Paluchowa)

Związana z Krakowem, ale i ze STARYM SĄCZEM, gdzie mieszka.

Pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

Jest laureatką II edycji Konkursu im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie".

W dorobku ma także książkę popularnonaukową zatytułowaną "ZA KLAUZURĄ. Starosądecki klasztor Klarysek od założenia do współczesności".

Jej pierwsze wydania ukazało się z okazji jubileuszu 750. lecia lokacji Starego Sącza.

(fot. archiwum klasztorne)

(fot. archiwum klasztorne)

A jak wygląda codzienne życie za klasztornym murem?

Posłuchaj!

Modlitwa w oratorium zakonnym  (fot. archiwum klasztorne)

Modlitwa w oratorium zakonnym (fot. archiwum klasztorne)

(fot. archiwum klasztorne)

(fot. archiwum klasztorne)

JANUSZ CUDZICH urodził się w GLICZAROWIE DOLNYM w gminie Biały Dunajec.

Po studiach powrócił do rodzinnej wsi i zajął się kowalstwem.

Nawiązał w ten sposób do rodzinnych tradycji, bo kowalami byli jego pradziadek i dziadek.

W swej "SOBALOWEJ KUŹNI" wytwarza głównie rzeczy użytkowe: ogrodzenia, barierki, wieszaki, ale spod jego ręki wyszły także zabytkowe płotki do szlaku WOJCIECHA KUŁACHA WAWRZYŃCOKA - gliczarowskiego, dziewiętnastowiecznego artysty rzeźbiarza.

Za swe prace w 2021 r. Janusz Cudzich został laureatem "MARKI TATRZAŃSKIEJ" w kategorii wyroby i produkty rękodzielnicze.



Posłuchaj!

MARIA LEŚ - RUNICKA jest historykiem i regionalistką, która od lat prowadzi badania naukowe nad historią miasta JAWORZNA.

Oprócz kilkunastu publikacji książkowych jest autorką ponad 800 artykułów opublikowanych w prasie lokalnej.

W 2021 r. Miejska Biblioteka w Jaworznie wydała I tom JAWORZNICKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO, zawierającego 90 biogramów.

Wśród nich jest 6 biogramów członków rodziny GERGOROVICHÓW, począwszy od protoplasty rodu, z pochodzenia Chorwata, STANISŁAWA GERGOVICHA - ojca (1866 -1938), aż po JANINĘ GERGOVICH - ŻAK (1907-2003) pedagoga i wychowawczynię kilku pokoleń jaworznian.

Posłuchaj!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię