Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 15.08.2021 r.


ZAGADKA  HISTORYCZNA (15.08)


Botanik i ekolog roślin.

Urodził się w 1901 r. w OSIECZANACH pod Krakowem.

Gimnazjum ukończył w MYŚLENICACH.

W listopadzie 1918 r. uczestniczył w walkach o LWÓW, a na początku lipca 1920 r. wstąpił jako ochotnik do 8 pułku ułanów i w jego szeregach walczył aż do zawarcia rozejmu w wojnie polsko - bolszewickiej.

W 1923 r. ukończył Studium Rolnicze przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 1934 r. docent uprawy roli i roślin na tej uczelni, a od 1938 r. profesor Uniwersytetu Poznańskiego.


W pracy naukowej zajmował się trawami polskimi. W 1931 r. opublikował pracę "Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim".

W 1939 r. zmobilizowany, dostał się do niewoli sowieckiej, do obozu w Starobielsku.

Zamordowany przez NKWD wiosną 1940 r. w Charkowie.

Przed dwoma laty na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym odsłonięto tablicę jemu poświęconą.

Proszę podać imię i nazwisko tego botanika.

ADRES INTERNETOWY: regionalne@radiokrakow.pl

                                             do godz. 7.30. dnia 15.08.2021 r.


UPOMINKI:

album "ŚWIĘTA RODZINA" (z tekstem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego i fotografiami Adama Bujaka)

5 informatorów turystycznych (wraz z mapą ) BESKID WYSPOWY.

książka " Z MYŚLĄ O NIEPODLEGŁEJ".

fot. Andrzej Piecuch.TURZA - to wieś z licznymi przysiółkami położona na Pogórzu Ciężkowickim.

Obecnie należy do gminy Rzepiennik Strzyżewski w powiecie tarnowskim, ale historycznie związana jest z Ziemią Gorlicką.

Pierwsze wzmianki o Turzy pochodzą z roku 1288, a pierwszy drewniany modrzewiowy kościół został zbudowany w latach trzydziestych XIV w.

Z jego powstaniem związana była legenda, na tyle żywa jeszcze na początku XX w, że być może wpłynęła ona na lokalizację budowy nowego murowanego kościoła w Turzy.

( fot. Andrzej Piecuch)
O starym i nowym kościele w Turzy opowiada regionalista gorlicki, przewodnik ANDRZEJ PIECUCH.

Posłuchaj!

( fot.Jerzy Opioła/Wikipedia)


Szczyt POTACZKOWA znany także pod nazwą Kotelnica, swą nazwę wywodzi od rodu Potaczków z PODOBINA, właścicieli lasów i hali wypasowych w GORCACH.

Uczestnicy akcji "ODKRYJ BESKID WYSPOWY", by go zdobyć, wyruszą w niedzielę 15.08. o godz. 8.00 z parku w MSZANIE DOLNEJ szlakiem czarnym i potem też szlakiem czarnym zejdą do RABKI - ZDROJU.

Dlaczego wędrówka, wbrew nazwie akcji, odbywa się na ten szczyt w GORCACH? - tłumaczy przewodnik DARIUSZ GACEK, autor przewodnika "BESKID WYSPOWY".

Posłuchaj!

GAJ (fot. Mach240390/Wikipedia)


GAJ - ta podkrakowska wieś leżąca w gminie MOGILANY kultywuje pamięć o bohaterze dwóch narodów: polskiego i węgierskiego, o gen. JÓZEFIE BEMIE (1794 -1850).

To właśnie tam w latach 1801-1809, w dworze zakupionym przez swego ojca, mieszkał mały Józio, który już wówczas przeprowadzał eksperymenty z zakresu balistyki, opisane potem w dziele "Uwagi o rakietach zapalających".

Pierwsze próby nie zawsze były udane, bo doprowadziły do pożaru stodoły miejscowego proboszcza.O pobycie Józefa Bema w Gaju przypomina pamiątkowa tablica odsłonięta w 2000 roku.

Od wielu lat organizowane były też Zloty Turystyczne Szlakiem gen. Józefa Bema.


W tym roku wędrowanie zostało zastąpione imprezą dla dzieci i rodziców z wieloma atrakcjami, która rozpocznie się w sobotę 21 sierpnia o godz. 14.00 przy Szkole Podstawowej w Gaju.

Impreza będzie połączona z akcją szczepień przeciwko Covid-19 - informuje JERZY PRZEWORSKI, radny Gminy Mogilany, współorganizator imprezy.

Posłuchaj!

( fot.Jinxs/Wikipedia)


MARIA OSTROWSKA - emerytowana nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w KRZESZOWICACH chętnie odwiedza zabytkowy drewniany kościółek w PACZÓŁTOWICACH.

Znajduje się tam namalowany przez anonimowego artystę na lipowej desce, w latach 1460 -1470, piękny gotycki, słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Tłem obrazu jest bujna roślinność.

Matka Boża stoi tam na łące pełnej ziół i kwiatów, a są to gatunki rodzime występujące w okolicy Paczółtowic, także dyptam jesionolistny (Dictamnus albus), kojarzony z opisanym w Biblii gorejącym krzewem Mojżeszowym.

Posłuchaj!

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię