Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

"Pejzaże regionalne" Audycja z dn. 7.04. 2024 r.

(fot. Jarosław Kruk/Wikipedia)

ZAGADKA REGIONALNA (7.04.)

Na liście najmniejszych miast w Polsce, w pierwszej czwórce są aż 4 miejscowości województwa świętokrzyskiego.

Na czwartej pozycji jest NOWY KORCZYN, który w 2021 r. roku miał 912 mieszkańców.

Historyczna WIŚLICA zajmuje drugie miejsce. W 2022 r. mieszkało tam 477 osób.

A najmniejsze polskie miasto, leżące w powiecie KAZIMIERZA WIELKA, według danych z 2022 r., ma jedynie 313 mieszkańców.

(fot. Wojtula95/Wikipedia)

(fot. Wojtula95/Wikipedia)

Leży nad WISŁĄ przy ujściu do niej DUNAJCA.

Prawa miejskie otrzymało w 1271 r. od księcia BOLESŁAWA WSTYDLIWEGO, a utraciło po powstaniu styczniowym w 1869 r.

Odzyskało niedawno, bo w 2019 r.

(fot.Jwdys/Wikipedia)

(fot.Jwdys/Wikipedia)

Proszę podać nazwę tego najmniejszego polskiego miasta.

ADRES INTERNETOWY: [email protected]

                                            do godz. 7.30 dnia 7.04. 2024 r.

UPOMINKI:

2 albumy "DŹWIĘKI NATURY. Malarstwo i poezja" Krystyny Olchawy "Olchy"

"WIELKA KSIĘGA FRASZKOTERAPII" Marcina Urbana t.II

2 książki Mariana Bielickiego "OPOWIEŚCI SZIDIKURA i inne bajki tybetańskie"

Geolog JAN URBAN jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Opowiada o historii rodziny która jest udokumentowana od pokolenia pradziadków.

Maria i Wacław Urbanowie - fot. ze zbiorów rodzinnych

Maria i Wacław Urbanowie - fot. ze zbiorów rodzinnych

Jego rodzice Maria Gwioździk-Urban (polonistka) i Wacław Urban (historyk) poznali się podczas studiów w Krakowie i tu pobrali oraz założyli rodzinę.

Dziadkowie ze strony mamy, Ślązacy z zaboru pruskiego czujący się Polakami, pochodzili z podkatowickiego wówczas BRYNOWA

Dziadkowie Jana Urbana ze strony ojca, Jan Urban (inżynier górnik pochodzący z Kaliny Małej) oraz Janina z Czarnockich Urbanowa (ziemianka spod Mińska Mazowieckiego) - fot. ze zbiorów rodzinnych

Dziadkowie Jana Urbana ze strony ojca, Jan Urban (inżynier górnik pochodzący z Kaliny Małej) oraz Janina z Czarnockich Urbanowa (ziemianka spod Mińska Mazowieckiego) - fot. ze zbiorów rodzinnych

Babcia Franciszka Gwioździk z domu Wypiór była córką żołnierza pruskiego Urbana Wypióra (pradziadka)

Babcia Franciszka Gwioździk z domu Wypiór, z córką Marią około 1935 r. (fot. ze zbiorów rodzinnych)

Babcia Franciszka Gwioździk z domu Wypiór, z córką Marią około 1935 r. (fot. ze zbiorów rodzinnych)

Natomiast rodzinne korzenie ze strony ojca sięgają ziemi miechowskiej i wsi Kalina Wielka. W rodzinnych zbiorach zachowała się karta pocztowa z 1903 r. z pradziadkiem Janem Urbanem w stroju ludowym.

W poznaniu rodzinnej historii pomogły wspomnienia Marii Gwioździk - Urban spisane w 2021 r. w książce " NIEMOJA WOJNA. Pamiętniki".

Posłuchaj!

CELINA CEMPA emerytowana nauczycielka, długoletnia prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej, odznaczona medalem "Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej", jest autorką artykułu "ŁABOWSKIE KORZENIE PETERA FALKA FILMOWEGO COLUMBO".

P. Falk (1927 - 2011)

P. Falk (1927 - 2011)

Nie wszyscy wiedzą, że korzenie tego zmarłego w 2011 r. amerykańskiego aktora, odtwórcy tytułowej roli w telewizyjnym serialu, sięgają Galicji, a konkretnie wsi ŁABOWA koło Nowego Sącza.

Łabowa, cmentarz żydowski (zima 2022 r.)

Łabowa, cmentarz żydowski (zima 2022 r.)

Wolf Zew Hochhauser (1740 - 1810) - praprapradziad aktora, przyczynił się do wybudowania w 1805 r. synagogi w Łabowej.

Jego syn Meier Hochhauser (ok.1787 - 1847) mieszkał w Łabowej, był ponoć księgowym a zmarł w Tarnowie.

Akt zgonu Israela Hochhausera z Nowej Wsi z 4 grudnia 1894. Źródło: Akta metrykalne izraelickiego okręgu żydowskiego w Nowym Sączu, Księga zgonów 1894, Sygn. 31/494/0/3/58, Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Akt zgonu Israela Hochhausera z Nowej Wsi z 4 grudnia 1894. Źródło: Akta metrykalne izraelickiego okręgu żydowskiego w Nowym Sączu, Księga zgonów 1894, Sygn. 31/494/0/3/58, Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Jego wnuk Israel Hochhauser (1808 -1894) urodzony w Łabowej, to ostatni z rodu, który spoczywa w łabowskiej ziemi, bowiem zarówno jego pierwsza żona Rachel z trojgiem dzieci, jak i druga, urodzona w Bardejowie ESTHER ENGLANDER (1851 - 1931) z ośmiorgiem dzieci wyjechali do Nowego Świata i zamieszkali na nowojorskim Manhattanie.

P. Falk z matką Madelyn Falk z Hochhauserów ( 1904 - 2001)

P. Falk z matką Madelyn Falk z Hochhauserów ( 1904 - 2001)

Posłuchaj jak zbierane były materiały do opisanie historii tej rodziny!

Tarnowianin ZBIGNIEW MIROSŁAWSKI (ur. 1958) - poeta, prawnik i historyk, w najnowszym zbiorze wierszy "CZASU BRAMY" powraca do lat studenckich spędzonych w KRAKOWIE.

Są w nim opisy czasu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim i mieszkania u wujostwa Rachlewiczów.

Zbiór jest kontynuacją cyklu wierszy z debiutanckiego cyklu "BIURO POEZJI ZAGINIONEJ".

A jakie jeszcze nowości zawiera tom poezji "CZASU BRAMY" ? - wyjaśnia autor i recytuje swe wiersze.

Posłuchaj!

E. Romer 1928 r. (fot.Wikipedia)

E. Romer 1928 r. (fot.Wikipedia)

Profesor i doctor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego EUGENIUSZ ROMER urodził się we LWOWIE w 1871 r

Był geografem i twórcą nowoczesnej kartografii polskiej.

Mapa etnograficzna rozmieszczenia ludności polskiej autorstwa E. Romera. wykorzystana przez delegację Polski na konferencji paryskiej (fot. Maproom/Wikipedia)

Mapa etnograficzna rozmieszczenia ludności polskiej autorstwa E. Romera. wykorzystana przez delegację Polski na konferencji paryskiej (fot. Maproom/Wikipedia)

W czasie I wojny światowej w WIEDNIU przystąpił do opracowania wielkiego atlasu ziem polskich pod nazwą „Geograficzno-statystyczny atlas Polski", co miało ogromne znaczenie dla przyszłych pertraktacji pokojowych w sprawie granic odrodzonej po zaborach Polski.

Eugeniusz Romer, Powszechny Atlas Geograficzny, Lwów–Warszawa 1934, karta 44, Polska, fot. Ewa Olkuśnik, zbiory autorki

Eugeniusz Romer, Powszechny Atlas Geograficzny, Lwów–Warszawa 1934, karta 44, Polska, fot. Ewa Olkuśnik, zbiory autorki

Zasługi tego uczonego przypomina prof. STEFAN WITOLD ALEXANDROWICZ.

Posłuchaj!Jaworzno (fot. Wiktor Pawuska Pilot/Wikipedia)

Jaworzno (fot. Wiktor Pawuska Pilot/Wikipedia)

MARIA LEŚ - RUNICKA jest historykiem i regionalistką, która od lat prowadzi badania naukowe nad historią miasta JAWORZNA.

Oprócz kilkunastu publikacji książkowych jest autorką ponad 800 artykułów opublikowanych w prasie lokalnej.

W 2021 r. Miejska Biblioteka w Jaworznie wydała I tom JAWORZNICKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO, zawierającego 90 biogramów.

Wśród nich jest biogram ks. STANISŁAWA BAJERA (1907 – 1963) wikariusza w parafii św. Elżbiety w Szczakowej oraz proboszcza parafii św. Wojciecha w Jaworznie.

W 1942 r. na osobiste polecenie metropolity krakowskiego ADAMA SAPIEHY został administratorem parafii w OŚWIĘCIMIU, na terenie której znajdował się niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady „KL Auschwitz – Birkenau”.

Z narażeniem życia wspierał więźniów obozu pomocą materialną i żywnościową, współpracując z komendą obwodową Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej.

Posłuchaj!

M.Rząca - Instalacja „Kartki pamięci” (dyplom ASP)

M.Rząca - Instalacja „Kartki pamięci” (dyplom ASP)

MARIA RZĄCA - to absolwentka Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Prowadzi w Krakowie autorską pracownię rzeźbiarską.

Realizuje rzeźby, płaskorzeźby, medale, instalacje, pracując w różnych technikach i materiałach, tworzy też prace malarskie oraz graficzne.

M.Rząca -  Rzeźby z cyklu „Kamienne głowy – kolory”

M.Rząca - Rzeźby z cyklu „Kamienne głowy – kolory”

Jej rzeźby powstają najczęściej w cyklach tematycznych (uzupełnianych rysunkami, grafikami, obrazami), obejmujących obiekty pod wspólnym tytułem, powstające na przestrzeni kilku czy nawet kilkunastu lat: np. Relacje, Relacje - Gry Losowe, Kamienne Głowy – Kolory, Portrety/Autoportrety Etniczne, Tłum.

M.Rząca -„Razem”, rzeźba z cyklu „Relacje”

M.Rząca -„Razem”, rzeźba z cyklu „Relacje”

Prace Marii Rzący znajdują się w zbiorach prywatnych (np. w kolekcji sztuki państwa Boudewijna Jansena i Yvette van Dishoeck w Pradze/Amsterdamie), w Polsce, Holandii, Szwecji, USA, na Sardynii

M.Rząca - „TiI”, rzeźba z cyklu „Relacje”

M.Rząca - „TiI”, rzeźba z cyklu „Relacje”

Ważniejsze ekspozycje indywidualne:

„Chwila zatrzymana w formie”, Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall, Krzeszowice, 2019

Rzeźba-Obraz-Rzeźba-Słowo, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków, 2010

„Teren rzeźby”, Galeria Muzeum Wojska Polskiego, Krakowskie Przedmieście, Warszawa, 2006

M.Rząca „Kamuflaż”, obraz cyklu „Relacje”

M.Rząca „Kamuflaż”, obraz cyklu „Relacje”

Posłuchaj co mówi o swej pracy oraz o zainteresowaniu rzeźbą w czasie popandemicznym!

Pochodząca z Olkusza ALEKSANDRA HERZYK w 2020 r. ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki.

Jest ilustratorką i rysowniczką komiksów.

W 2020 r. zadebiutowała komiksem "WOLNOŚĆ ALBO ŚMIERĆ".

Jest to licząca 264 strony przygodowa epopeja dziejąca się w czasach Rewolucji Francuskiej.

Zamiłowanie do historii przejęła po ojcu, który jest nauczycielem tego przedmiotu w jednej z olkuskich szkół.

A kiedy ukaże się druga cześć z zaplanowanego tryptyku "Wolność albo śmierć"?

Posłuchaj!

(fot. Jacek Sypień)

(fot. Jacek Sypień)

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię