Zapraszamy w pełną chorwackiej muzyki (nie zabraknie klap – wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO) podróż do środkowej Dalmacji!

Elżbieta i Andrzej Lisowscy